Auto's in Nederland

Met de recente alarmerende cijfers over de voortdurende toename van auto's in Nederland, is het duidelijk dat de uitdagingen rond files en milieuvervuiling ook toenemen. Fietslease kan als duurzaam alternatief een significante bijdrage leveren aan de mobiliteitsproblemen in Nederland.

Autocongestie in Cijfers

Jaarlijks neemt het aantal auto's in Nederland met zo'n 2% toe, resulterend in langere en zwaardere files. Volgens recente rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er momenteel meer dan 9,4 miljoen personenauto's geregistreerd in Nederland. Dit betekent dat het aantal afgelopen jaar met 180.000 is toegenomen. Deze toename heeft directe gevolgen voor de filedruk, die jaarlijks met ongeveer 3% groeit.

De Milieulast van Auto's

Auto's dragen ook aanzienlijk bij aan de milieuproblematiek. Een gemiddelde auto stoot jaarlijks ongeveer 2,3 ton CO2 uit, waardoor de luchtkwaliteit verslechtert en het klimaat wordt beïnvloed. Met de groeiende bewustwording van de urgentie van klimaatverandering wordt het duidelijk dat duurzame mobiliteit essentieel is.

Fietslease als Duurzaam Antwoord

1. CO2-Besparingen door Fietsen:

Kiezen voor fietslease betekent niet alleen het vermijden van files, maar ook het verminderen van de CO2-uitstoot. Een gemiddelde fietser stoot geen schadelijke gassen uit, waardoor fietsen een duurzame keuze is voor individuen en bedrijven.

2. Tijdsbesparing op de Fiets:

Recentelijk bleek uit een mobiliteitsstudie dat fietsers in steden met toenemende files tot wel 30% sneller op hun bestemming kunnen aankomen dan automobilisten. Fietsen biedt niet alleen een duurzaam alternatief, maar ook een efficiënte manier om tijd te besparen.

3. Gezondheidseffecten:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteert dat regelmatig fietsen de gezondheid bevordert, wat resulteert in een afname van gezondheidsproblemen. Dit heeft niet alleen persoonlijke voordelen maar draagt ook bij aan de algehele volksgezondheid.

4. Financiële Overwegingen:

Fietslease komt met een belastingvoordeel waarbij je 30-40% kunt besparen. Dit zijn alleen al de fiscale voordelen, het bezit van een auto komt met nog meer kosten. Denk aan het onderhouden van een auto, inclusief brandstofkosten, parkeertarieven en onderhoud. Dit maakt het niet alleen een duurzaam, maar ook een kosteneffectief alternatief.

Conclusie

Met deze cijfers in het achterhoofd wordt duidelijk dat fietslease niet alleen een groenere optie is, maar ook een slimme keuze in het licht van de groeiende mobiliteitsuitdagingen in Nederland. Overweeg daarom fietslease als een integraal onderdeel van de oplossing om de impact van autocongestie te verminderen en een duurzamere toekomst voor ons land te omarmen.

Vraag de brochure aan voor meer informatie