Kies het type fiets
Merk
Adviesprijs (incl. BTW)
Brutoloon
Werkgeversbijdrage
Werkgever betaalt volledige bedrag
BTW plichtig bedrijf?
30% regeling toepassen

Deze calculator is gebaseerd op de laatst gepubliceerde belastinginformatie van het Ministerie van Financiën. Als basis wordt het inkomstenbelastingjaar 2022 gebruikt, Hellorider staat niet in voor toekomstige wijzigingen in het belastingstelsel. Deze berekening is daardoor indicatief en kan in enkele gevallen afwijken van het uiteindelijke te betalen bedrag.