Alternatief vervoer na de crisis

Eenderde van de ondervraagden wil na de crisis minder vaak gebruik maken van het openbaar vervoer. Maar liefst 27% geeft aan vaker de fiets of e-bike te willen pakken. Een kleiner gedeelte (17%) wil vaker met de auto, motor of bromfiets reizen.

Het gebruik van de trein, bus, metro en tram zijn het sterkst afgenomen door de coronacrisis. Als men de deur uitgaat is dit voornamelijk voor boodschappen of als ontspanning en in mindere mate voor werk. ‘Met de fiets ben je in de buitenlucht en zit je niet met veel mensen in één ruimte. Er is minder kans om ziek te worden’, zegt één van de ondervraagden.

ANWB positief over ontwikkeling eigen vervoer

De ANWB staat positief tegenover de ontwikkeling dat mensen van plan zijn meer te fietsen of te lopen. Daarbij vindt de ANWB dat er meer aandacht en ruimte moet komen voor andere vormen van duurzaam vervoer, zoals de e-step. Om te voorkomen dat het autogebruik verder stijgt pleit de ANWB voor snelle invoering dan wel legalisering van kleine elektrische voertuigen, zodat de consument meer keuze heeft. Nederland loopt daarin achter ten opzichte van andere landen. 

Door naast fietsen en lopen in te zetten op kleine elektrische voertuigen als alternatief voor de auto wordt ook een bijdrage geleverd aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom vraagt de ANWB nogmaals aandacht voor een goede plek op de weg voor de speed pedelec (snelle e-bike). Dit vervoermiddel kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto, maar dan moet deze worden toegelaten op het fietspad. 

Vraag de brochure aan voor meer informatie