Introductie

Hoe zorg je voor een overzicht dat passend is binnen je bedrijf en hoe zorg je voor voldoende draagvlak? Met dit artikel helpen we je graag op weg op basis van een 5 stappenplan.

Stap 1: Hoe duurzaam is het huidige mobiliteitsbeleid?

Het is erg handig als je het huidige mobiliteitsbeleid meetbaar kan maken. Meten is natuurlijk weten, maar in dit geval is het noodzakelijk. Breng hiervoor in kaart wat de gemiddelde uitstoot is per werknemer en wat de vervoersmiddelen zijn waar je werknemers gebruik van maakt. Als je goed in kaart kan brengen wat de gemiddelde uitstoot is van je huidige mobiliteitsbeleid dan ben je stap 1 al door. Veelal kunnen je mobiliteitsproviders je helpen met uitstoot gegevens.

Stap 2: Wat zijn de doelstellingen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid?

Definieer voor je zelf wat de doelstellingen zijn voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Hierbij kan je kijken naar de korte termijn, de zogenaamde quick wins, of naar de lange termijn. Bekijk daarbij welke groepen werknemers je relatief makkelijk kan omgooien naar een duurzamer beleid. Hiervoor moet je natuurlijk ook rekening houden met Stap 1. Daarnaast moet je in kaart brengen wat de doelstellingen zijn van de gehele organisatie. Uiteraard moet het mobiliteitsbeleid hieraan voldoen.

Stap 3: Wie zijn de stakeholders

Bepaal de stakeholders die zeggenschap hebben over een duurzaam mobiliteitsbeleid. Als je het reisgedrag van je werknemers wilt aanpassen, dan zijn er vaak meerdere afdelingen van het bedrijf die daar iets over willen zeggen. Bij veel bedrijven is namelijk het mobiliteitsbeleid niet centraal geregeld maar is het verdeeld over meerdere afdelingen. Denk aan HR, Inkoop, Facilitair maar ook steeds de sustainability afdeling.

Zorg ervoor dat je alle afdelingen meeneemt in het nieuwe beleid en dat jullie het onderling eens zijn over het beleid. Denk hierbij aan zaken zoals de uitgangspunten, CO2-reductie en de fasering van het beleid. Bepalend is ook dat je de bestuurders van je bedrijf meeneemt in het nieuwe mobiliteitsbeleid. Zij zijn meestal de eindverantwoordelijkheden als het gaat over zaken zoals, CO2-reductie en budget vaststelling.   

Stap 4: Welk deel van de werknemers willen vrijwillig overstappen op duurzamere vervoersmiddelen?

Bepaal het draagvlak voor het duurzamere mobiliteitsbeleid. Een duurzame mobiliteit klinkt erg aantrekkelijk maar er zullen altijd werknemers zijn die sceptisch zijn. Uit de praktijk blijkt dat veel werknemers namelijk het verkeerde beeld hebben. Zij hebben vaak het idee dat ze minder keuze hebben als er een duurzaam mobiliteitsbeleid wordt gehanteerd. Een nieuw mobiliteitsbeleid hoeft helemaal geen restricties op te leggen maar kan ook juist een breder pallet aan keuzes bieden, denk bijvoorbeeld aan fietslease.

Betrek daarom je collega’s bij de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteitsbeleid. Organiseer workshops waarbij je een deel of alle collega’s kan betrekken. Zo laat je iedereen een beetje mee bepalen en daarmee creëer je draagkracht. Leg dan ook goed uit waarom het noodzakelijk is om een duurzamer mobiliteitsbeleid op te stellen. Licht dan vooral toe dat het gaat om grote veranderingen voor de hele organisatie, MVO, werknemerstevredenheid maar ook de kostenreductie. Het mooiste is natuurlijk wanneer je duurzame beleid ook nog zorgt voor een toename van je omzet en klanttevredenheid.

Stap 5: Hoe zorg je voor het meest duurzame mobiliteitspakket voor alle groepen werknemers?

Een duurzaam mobiliteitspakket wordt vaak gebaseerd op basis van drie punten:

  1. De voordelen voor de hele organisatie
  2. Alle voordelen voor de werknemers
  3. De voordelen voor het milieu (CO2-reductie)

In de praktijk ontvangen werknemers vaak een individueel keuzebudget waarmee zij zelf hun eigen mobiliteitspakket kunnen samenstellen. Wanneer je als bedrijf de belangrijkste mobiliteitsvormen met elkaar combineert, dan geef je je werknemers vrijheidskeuze. Door je werknemers vrijheidskeuze te geven, zal het beleid sneller omarmd worden. Vaak wordt de leasefiets gecombineerd met de leaseauto, de privéauto en het openbaar vervoer. Je kan natuurlijk ook ervoor zorgen dat je werknemers de ruimte in het individuele mobiliteitsbudget kunnen benutten. Hierdoor is het mogelijk om de leasefiets tegelijkertijd met de leaseauto te nemen.

Meer weten? Of ben je geïnteresseerd in fietslease voor je bedrijf? Vraag dan hier één van onze whitepapers aan waarin je meer informatie kan vinden over fietslease en waarom het interessant voor jouw bedrijf is.