Introductie

 EY heeft 7 mogelijkheden beschreven in het rapport waarin staat hoe steden optimaal micromobiliteit kunnen benutten. In dit artikel vatten wij de belangrijkste vijf samen.

  1. Het implementeren van een nationaal beleid dat een overgang naar duurzame mobiliteit bevordert. Duurzame stedelijke mobiliteit vereist dat overheden, steden, openbaar vervoer, operatoren en particuliere actoren collectief werken aan de gedeelde doelen.
  2. Beperk en selecteer spelers gebaseerd op duurzaamheid, veiligheid en operationeel uitmuntendheid. Door het stellen van een select aantal spelers is het voor steden makkelijker om controle te houden over de micromobiliteit.
  3. Bevorderen van publiek vervoer door samenwerking. Samenwerkingen met partijen die dit kunnen faciliteren is essentieel voor het bevorderen van stedelijke duurzaamheid.
  4. Faciliteren van micromobiliteit parkeerplekken. Als steden meer parkeerplekken faciliteren voor bijvoorbeeld fietsen of e-scooters dan zal het de duurzaamheid bevorderen van de steden.
  5. Investeren in alternatieve mobiele infrastructuur. Door hierin te investeren kunnen onder andere er snelheidslimieten komen zodat het veiliger en verantwoord is om fietsen en e-scooters op de openbare weg te laten zetten.

Fietslease is een integraal onderdeel van micromobiliteit door het aanbieden van fietslease aan je werknemers draag je bij een duurzame toekomst. Meer weten over fietslease? Bekijk het hier.

Vraag de brochure aan voor meer informatie