Introductie

Uitvoeringsorganisatie Goedopweg houdt zich bezig met duurzame bereikbaarheid van de regio Utrecht. Samen met partijen zoals bedrijvenverenigingen, de Fietsersbond, EBU, MKB Nederland, VNO-NCW, werkgevers, etc. kijken zij naar welke stappen gezet kunnen worden op het gebied  van vitale en goed georganiseerde mobiliteit voor medewerkers. In deze podcast verteld Marjolein van der Stok van Goedopweg hoe ze hierin te werk gaan.

Podcast 1